Mua

Làm cách nào tôi có thể xếp hạng cuộc trò chuyện KALEOZ LiveChat?

Khi tương tác với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Kaleoz thông qua LiveChat, bạn có cơ hội đưa ra phản hồi về dịch vụ nhận được. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện LiveChat, một cửa sổ bật lên tự động sẽ xuất hiện, nhắc bạn đánh giá trải nghiệm dịch vụ khách hàng.

1. Tùy chọn xếp hạng:

Tuyệt vời : Nếu bạn rất hài lòng với dịch vụ.

Tuyệt vời : Nếu dịch vụ đáp ứng được mong đợi của bạn và làm bạn hài lòng.

Trung bình : Nếu dịch vụ ổn nhưng có thể cải thiện.

Kém : Nếu dịch vụ không đáp ứng được mong đợi của bạn.

Xấu : Nếu dịch vụ không đạt yêu cầu.


2. Thêm bình luận:

Bên cạnh các tùy chọn xếp hạng, còn có một khoảng trống dành cho nhận xét. Vui lòng giải thích chi tiết về trải nghiệm của bạn hoặc cung cấp chi tiết cụ thể về dịch vụ bạn nhận được. Nhận xét của bạn có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị để cải tiến liên tục.


**Trong trường hợp cửa sổ bật lên xếp hạng không tự động xuất hiện thì bạn không cần phải lo lắng. Chỉ cần yêu cầu nó từ người đại diện trò chuyện và xếp hạng trò chuyện sẽ được gửi theo cách thủ công.