Mua

Làm cách nào để chỉnh sửa thông tin sản phẩm của tôi?

    Bước 1. Đi tới “ Sản phẩm của tôi ”, nhấp vào biểu tượng bánh răng cưa ở bên cạnh, sau đó “Chỉnh sửa mục”.

      Bước 2. Sau khi bạn đã chỉnh sửa xong, hãy nhấp vào “Lưu và liệt kê sản phẩm” và bạn đã sẵn sàng. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào “Lưu dưới dạng sản phẩm của tôi” để lưu dưới dạng bản nháp và niêm yết để bán sau này.