Mua

Tôi nên bao gồm những gì trong mô tả mặt hàng của mình?

Mô tả mặt hàng của bạn phải phù hợp và ngắn gọn theo mặt hàng bạn đang bán. Vui lòng đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác để tránh bất kỳ sự hiểu lầm hoặc bất tiện nào có thể xảy ra cho người mua.

Luôn luôn tốt nếu bao gồm thời gian trực tuyến và thời gian ngừng hoạt động của bạn theo múi giờ địa phương của bạn để người mua biết thời điểm mong đợi bạn giao hàng hoặc trả lời các yêu cầu KChat của họ.

Kiểm tra TẠI ĐÂY để biết các quy tắc và quy định của người bán.