Mua

Làm cách nào để rút tiền kiếm được?

Thực hiện rút tiền nhanh chóng và dễ dàng.

Xem video hướng dẫn bên dưới:

  1. Chọn phương thức thanh toán để rút tiền. *
  2. Sau khi chọn một phương thức thanh toán, bạn phải xác minh phương thức đó bằng cách nhấp vào nút “Tiến hành Xác minh Rút tiền”.
  3. Bạn sẽ được yêu cầu xác minh chính mình, chỉ cần làm theo hướng dẫn trên trang.
  4. Sau khi nhận dạng đã được xác minh, bây giờ bạn sẽ có quyền sử dụng kênh thanh toán này cho tất cả các lần rút tiền trong tương lai.

* Một tài khoản được xác minh với các tài liệu cho phép giới hạn cao hơn.

Rút tiền

Làm theo các bước trên màn hình để yêu cầu rút tiền.