Mua

Cấm rửa tiền

Để đảm bảo sự an toàn và tuân thủ của nền tảng của chúng tôi, chúng tôi cam kết ngăn chặn hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. Dưới đây là một số điểm quan trọng bạn cần biết:
  • Vui lòng đảm bảo rằng thông tin tài khoản của bạn là đúng, chính xác và cập nhật. Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin tài khoản của bạn, vui lòng cập nhật kịp thời.
  • Nếu giao dịch của bạn liên quan đến số tiền đáng kể, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định để xác minh KYC (Biết khách hàng của bạn), chẳng hạn như tài liệu nhận dạng, hồ sơ giao dịch, v.v.
  • Tránh tham gia vào các giao dịch với các cá nhân không xác định hoặc không đáng tin cậy và không sử dụng tài khoản của bạn để rửa tiền hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác.

Chúng tôi liên tục theo dõi các giao dịch và hoạt động tài khoản. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào, chúng tôi có thể tạm thời đình chỉ tài khoản hoặc giao dịch của bạn để xác minh hoặc điều tra thêm. Trong những trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi có quyền đóng băng vĩnh viễn tài khoản của bạn và số tiền trong đó.