Mua

KHÔNG TIẾT LỘ thông tin chuyển khoản ngân hàng cho bên thứ 3.

Thông tin quan trọng:

Khách hàng KHÔNG NÊN tiết lộ thông tin thanh toán chuyển khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân hoặc bên thứ 3 nào ngoại trừ Bộ phận hỗ trợ KALEOZ của chúng tôi qua Kchat và các cuộc gọi điện thoại đến các số điện thoại được liệt kê trên trang web SEAGM .

Đây sẽ là một vấn đề quan trọng:

Tiết lộ thông tin thanh toán chuyển khoản ngân hàng của bạn cho người của bên thứ ba có thể dẫn đến việc thanh toán của bạn bị họ xác nhận quyền sở hữu và sử dụng.

KALEOZ xác minh thanh toán chuyển khoản ngân hàng bằng thông tin chuyển khoản ngân hàng do người mua cung cấp.

Lưu ý quan trọng:

Chúng tôi SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về bất kỳ tổn thất tiền tệ nào nếu thông tin Chuyển khoản Ngân hàng trực tuyến / Chuyển khoản ATM / Máy gửi tiền mặt của bạn được cung cấp cho người khác trước khi cung cấp cho Bộ phận hỗ trợ KALEOZ của chúng tôi.