Mua

Tại sao số tiền giao dịch được tính trên tài khoản ngân hàng/ví điện tử của tôi khác với số tiền hiển thị trên đơn đặt hàng của tôi?

KALEOZ cung cấp các loại kênh thanh toán khác nhau để thuận tiện cho khách hàng từ tất cả các quốc gia thực hiện thanh toán. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí xử lý nhất định đối với các giao dịch được thực hiện, dựa trên tỷ lệ đã thỏa thuận có thể tìm thấy trong danh sách các phương thức thanh toán của KALEOZ .

Vì phí xử lý cho mỗi phương thức thanh toán là khác nhau nên phí này được loại trừ khỏi giá đặt hàng. Khi bạn đã chọn phương thức thanh toán, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động tính tổng giá, bao gồm cả phí xử lý.

[ Tổng giá = Giá thanh toán đơn hàng + Phí xử lý ]

Ví dụ:

[i] Giá trước khi hoàn tất thanh toán:

[ii] Phí áp dụng sau khi người dùng chọn phương thức thanh toán [Finalize]: