Mua

Tôi có phải đăng ký tài khoản Rapyd để rút thu nhập của mình không?

Không, bạn không cần phải làm vậy. Rapyd là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng một ngân hàng địa phương để rút thu nhập của mình.

Vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ KALEOZ của chúng tôi để có thêm thắc mắc.