Mua

Làm cách nào để thanh toán bằng PayNow [SGD] trong KALEOZ?

Thực hiện theo các bước đơn giản dưới đây để thanh toán bằng PayNow [SGD]:

Bước 1 : Chọn sản phẩm của bạn trong KALEOZ, sau đó nhấp vào "Thanh toán ngay" để được chuyển đến trang thanh toán.

Bước 2 : Trên trang Thanh toán, chọn PayNow trong phần Thanh toán trực tuyến và nhấp vào "Thanh toán ngay" để tiếp tục.

Bước 3 : Sau khi bấm vào, mã QR sẽ được tạo cho đơn hàng đã tạo và chỉ được sử dụng để thanh toán MỘT LẦN.

Bước 4 : Quét Mã QR ở trên bằng Ứng dụng PayNow của bạn.

Bước 5 : Sau khi giao dịch hoàn tất, bạn có thể liên hệ với người bán để giao hàng cho bạn. Bạn có thể kiểm tra trạng thái đơn hàng của mình trong phần "Đơn hàng của tôi" trong hồ sơ KALEOZ.