Mua

Khi nào tôi nên mong đợi tiền hoàn lại của mình?

Kiểm tra (các) đơn đặt hàng đã thanh toán được hoàn tiền của bạn khi bạn nhấp vào " Đơn đặt hàng của tôi " trong tài khoản KALEOZ của mình. Đây là ý nghĩa của trạng thái:

Tình trạng hoàn tiền : Đã hoàn tiền

Điều đó có nghĩa là : Khoản tiền hoàn lại cho đơn đặt hàng của bạn đã hoàn tất trên KALEOZ. Số tiền đã được xử lý và ghi có vào số dư tài khoản KALEOZ của bạn.

LƯU Ý: Hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của KALEOZ nếu bạn muốn hoàn lại tiền về hình thức thanh toán/tài khoản ngân hàng ban đầu của mình. Một số khoản thanh toán không thể quay lại phương thức ban đầu.

Sử dụng bảng bên dưới, kiểm tra khoảng thời gian bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại của mình. Việc hoàn trả mất các khoảng thời gian khác nhau tùy thuộc vào cách bạn thực hiện khoản thanh toán ban đầu.

Phương thức thanh toán:

Hoàn tiền cho:

Khi nào nhận được tiền hoàn lại:

Bất kỳ KALEOZ nào được hỗ trợ

phương thức thanh toán [s]

Tài khoản KALEOZ

Trong cùng ngày/ngay lập tức [Trong thời gian vài phút]

Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ

Thẻ tín dụng

1. Hơn 10 ngày làm việc,

2. Thời gian xử lý có thể kéo dài tùy theo từng tổ chức phát hành thẻ tín dụng.

Thẻ ghi nợ

1. Hơn 10 ngày làm việc,

2. Khoản tiền hoàn lại có thể mất tới 30 ngày để xuất hiện trên bảng sao kê thẻ ghi nợ của bạn.

Ngân hàng trực tuyến

Ngân hàng

1. Trong vòng 1-3 ngày làm việc,
2. Thời gian xử lý có thể kéo dài tùy theo từng ngân hàng.

Ví điện tử

ví điện tử

1. Trong ngày/ngay,

2. Trong vòng 5-7 ngày làm việc,

3. Thời gian xử lý có thể kéo dài tùy theo từng ví được sử dụng.

Chuyển khoản thủ công, ATM hoặc Gửi tiền mặt


[Áp dụng cho MYR

& Chỉ THB]

Ngân hàng

1. Trong vòng 1-3 ngày làm việc
(i) Khoản thanh toán/đơn hàng được hoàn trả trước 11 giờ sáng [GMT+8] sẽ được xử lý trong cùng ngày làm việc.
(ii) Khoản thanh toán được hoàn trả sau 11 giờ sáng sẽ được xử lý trong (những) ngày làm việc tiếp theo.

2. Thời gian xử lý có thể bị ảnh hưởng bởi các ngân hàng và quốc gia, và đôi khi có thể mất tới hơn 10 ngày làm việc,
3. Nếu yêu cầu hoàn tiền được thực hiện vào cuối tuần, ngày lễ hoặc sau 4 giờ chiều Thứ Sáu [GMT+8], thì yêu cầu đó sẽ được xử lý vào Thứ Hai.