Mua

Làm cách nào để thanh toán bằng Ngân hàng Itau Brazil [BRL] trong KALEOZ?

Hãy thực hiện theo các bước đơn giản bên dưới để thanh toán bằng Ngân hàng Itau Brazil [BRL]:

Bước 1 : Chọn sản phẩm của bạn trong KALEOZ và sau đó nhấp vào "Thanh toán ngay" để được chuyển đến trang tiếp theo.

Bước 2 : Chọn “Ngân hàng trực tuyến”, chọn “Ngân hàng Brazil Itau” sau đó nhấp vào “Thanh toán ngay” để tiếp tục.

Bước 3 : Sau khi nhấp vào, bạn sẽ được chuyển đến trang đặt hàng đã tạo và vui lòng nhập thông tin được yêu cầu sau đó nhấp vào "Nhập và tiếp tục thanh toán". Lệnh thanh toán sẽ hết hạn sau 4 giờ. Vui lòng hoàn tất thanh toán của bạn trước khi đơn hàng hết hạn.

Bước 4 : Vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình để thực hiện thanh toán. Sau khi giao dịch hoàn tất, vui lòng cho phép cổng thanh toán chuyển hướng bạn quay lại trang web của chúng tôi để hoàn tất giao dịch.

Bước 5 : Sau khi được chuyển hướng trở lại trang web của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với người bán để giao hàng. Bạn có thể kiểm tra trạng thái đơn hàng của mình trong phần " Đơn hàng của tôi " trong hồ sơ KALEOZ.