Mua

Tại sao giao dịch rút tiền của tôi bị trì hoãn?

Việc rút tiền sẽ được xử lý trong các ngày làm việc bình thường (Thứ Hai-Thứ Sáu) trừ các ngày Lễ Quốc gia. Vui lòng tham khảo Lịch Malaysia.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi .