Mua

Làm cách nào để hủy yêu cầu xóa tài khoản?

Đây là các bước để hủy xóa tài khoản và khôi phục tài khoản của bạn:

  Bước 1: Vào hộp thư của bạn và mở email "Xóa tài khoản của bạn" do SEAGM gửi.

   Bước 2: Nhấp vào liên kết địa chỉ hiển thị trong email.

   Bước 3: Nhấp vào nút "Hủy xóa tài khoản".

   Bước 4: Nhấp vào "Có, tôi muốn giữ nó" để khôi phục tài khoản của bạn.

   Bước 5: Sau khi thu hồi thành công, bạn sẽ được chuyển đến trang web KALEOZ.