• Bagaimanakah KALEOZ melindungi pembeli?

    Dalam keadaan apakah KALEOZ akan melindungi pembelian pembeli: Pembeli tidak menerima pesanan mereka seperti produk/perkhidmatan seperti yang dipesan. Pembeli menerima produk/perkhidmatan yang jauh berbeza daripada penerangannya. Bagaimana saya boleh mendapatkan bayaran balik? Semua jualan adalah muktamad, dan permintaan bayaran balik tidak akan dilayan melainkan mana-mana keadaan di atas berlaku. Pembeli hendaklah melaporkan perkara yang sama kepada KALEOZ dalam masa 72 jam selepas penghantaran produk/perkhidmatan. Setelah disiasat oleh KALEOZ, keputusannya adalah muktamad dan muktamad, bayaran balik boleh diproses jika laporan yang dibuat adalah sah dan benar. Bayaran balik hendaklah dibuat kepada pembeli dalam masa 14 hari bekerja bergantung pada jenis kaedah pembayaran yang anda gunakan. KALEOZ tidak meliputi perkara berikut: Pembeli telah mengesahkan dan mengesahkan penerimaan pesanan. Penyesalan pembeli. Sebarang transaksi yang dibuat di luar pasaran dalam talian KALEOZ. Sebarang
  • Bagaimanakah KALEOZ melindungi penjual?

    Buat penyenaraian di pasaran KALEOZ tanpa perlu risau dan biarkan KALEOZ mengendalikan semua pengesahan penting supaya anda boleh fokus pada dagangan anda. Dalam keadaan apa penjual dilindungi oleh KALEOZ Apabila pembeli cuba mempertikaikan pesanan, dan anda sebagai penjual berjaya memberikan satu set lengkap bukti penghantaran berdasarkan keperluan perkhidmatan kami, penjual akan dibayar balik. Semua penyenaraian dan akaun mestilah selaras dengan Perjanjian Pengguna kami KALEOZ tidak meliputi perkara berikut: Tidak dapat memberikan satu set lengkap bukti penghantaran sekiranya berlaku pertikaian perdagangan. Sebarang transaksi yang dibuat di luar pasaran dalam talian KALEOZ. Pesanan tidak lengkap / Pesanan tidak dihantar Produk atau perkhidmatan tidak seperti yang diterangkan Apabila penjual cuba menipu atau sengaja menipu transaksi. KALEOZ berhak untuk menggantung akaun penjual secara kekal dan sebarang pengeluaran jualan yang ada akan dibatalkan. Sila ambil perhatian bahawa ini buka
  • JANGAN DEDAHKAN maklumat pindahan bank kepada pihak ke-3.

    Maklumat penting: Pelanggan TIDAK BOLEH mendedahkan maklumat pembayaran pindahan bank kepada mana-mana orang atau pihak ketiga kecuali Sokongan KALEOZ kami melalui Kchat dan panggilan telefon ke nombor telefon yang disenaraikan di laman web SEAGM . Ini akan menjadi isu kritikal: Mendedahkan maklumat pembayaran pindahan bank anda kepada pihak ketiga boleh menyebabkan pembayaran anda dituntut dan digunakan oleh mereka. KALEOZ mengesahkan pembayaran pindahan bank dengan maklumat pindahan bank yang diberikan oleh pembeli. Nota PENTING: Kami TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB untuk sebarang kerugian kewangan sekiranya maklumat Pindahan Perbankan Internet/Pemindahan ATM/Mesin Deposit Tunai anda diberikan kepada orang lain sebelum memberikannya kepada Sokongan KALEOZ kami.
  • Page 1 / 1