Mengapakah saya dicaj lebih daripada jumlah harga peniaga apabila saya menggunakan Kad Kredit/Debit Stripe untuk membayar pesanan?

Jika anda dicaj lebih daripada jumlah harga pedagang apabila menggunakan kad kredit/debit untuk membayar pesanan, mungkin terdapat beberapa sebab untuk percanggahan ini. Berikut adalah beberapa penjelasan biasa:

Yuran Transaksi Asing: Jika anda membuat pembelian dalam mata wang yang berbeza daripada mata wang asli kad anda, bank anda mungkin mengenakan yuran transaksi asing. Yuran ini biasanya merupakan peratusan daripada jumlah transaksi.

Yuran Bank: Sesetengah bank mungkin mengenakan bayaran untuk jenis transaksi tertentu atau untuk menggunakan jenis kad tertentu. Semak jadual yuran bank anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Untuk menyelesaikan isu tersebut, anda harus mengambil langkah berikut:

Semak Butiran Transaksi: Semak butiran transaksi, termasuk sebarang resit e-mel atau halaman pengesahan, untuk memahami caj dengan lebih baik.

Hubungi Pedagang: Hubungi kami terus untuk bertanya tentang caj dan mendapatkan penjelasan.

Hubungi Bank Anda: Jika isu berterusan, hubungi bank anda untuk membincangkan caj dan minta penjelasan. Mereka boleh memberikan maklumat tentang sebarang yuran atau penahanan yang berkaitan dengan transaksi.

Untuk maklumat lanjut tentang yuran pemprosesan untuk Kad Kredit/Debit, anda boleh menyemak ini .