Mengapa permohonan penjual saya telah ditolak?

Permohonan penjual anda akan ditolak jika:

  • ID/Pasport tidak sah.
  • Kaburkan imej.
  • Nama pemohon tidak sepadan dengan ID/Pasport.
  • Berbilang pendaftaran.
  • Melanggar peraturan dan peraturan.

KALEOZ berhak untuk meminda polisi permohonan penjual tanpa notis awal.