Peraturan dan Peraturan Penjual

 1. Penjual mesti menghantar dalam masa kelajuan penghantaran yang ditetapkan menggunakan kaedah penghantaran yang dinyatakan dalam penerangan item yang disenaraikan.
 2. Penjual mesti menangkap tangkapan skrin sebelum dan selepas setiap perdagangan atau merakam video sebagai bukti penghantaran. Bukti penghantaran boleh dikongsi pada halaman Butiran Pesanan dalam bahagian Log Pesanan. Untuk bukti video, anda boleh menghantarnya melalui e-mel ke [email protected] dengan subjek "Rakaman Video Pesanan KXXXXXXX."
 3. Semua komunikasi dan surat-menyurat mesti melalui KALEOZ.com menggunakan sistem pemesejan Log Pesanan dan/atau sistem sembang langsung KChat.
 4. Penjual tidak boleh menggunakan KALEOZ untuk memberikan tawaran luar tapak atau peribadi::
  1. SEMUA penyenaraian ITEM tidak boleh mengandungi sebarang perihalan maklumat hubungan penjual
  2. TIADA maklumat hubungan peribadi boleh diberikan kepada pembeli melalui KChat
 5. Bagi kesalahan Peraturan 4.1 atau 4.2, penjual akan diberi satu amaran SAHAJA. Kesalahan kedua akan mengakibatkan penggantungan akaun serta-merta dan baki akaun penjual serta baki yang tersedia akan dibekukan. KALEOZ.com berhak untuk menolak sebarang rayuan atau permintaan bayaran balik.
 6. Penjual tidak dibenarkan membuat lebih daripada 1 akaun untuk membuat pembelian palsu dengan membeli produk tersenarai mereka sendiri. Mana-mana penjual yang didapati berbuat demikian akan digantung tanpa amaran dan tidak akan membayar balik sebarang baki akaun atau baki yang tersedia
 7. Penjual dikehendaki bersikap sopan semasa semua komunikasi dengan pembeli. Sebarang bentuk gangguan termasuk tetapi tidak terhad kepada ancaman keganasan adalah dilarang. Pembeli harus segera menghubungi sokongan KALEOZ jika mereka menemui penjual yang bersalah atas pelanggaran dasar ini.