Bilakah saya akan menerima bayaran balik saya untuk pembayaran Kredit/Debit Stripe yang ditolak?

Bayaran balik ini melalui dalam bentuk pembalikan. Dalam kes pembalikan, anda tidak akan melihat kredit bayaran balik pada penyata anda—anda hanya akan melihat kebenaran asal menggugurkan penyata anda sepenuhnya selepas beberapa hari. Tiada bayaran dan tiada bayaran balik. Ia akan kelihatan seolah-olah keseluruhan transaksi tidak pernah berlaku. Bank anda sepatutnya dapat mengesahkan ini untuk anda.