Bagaimanakah KALEOZ melindungi pembeli?

Dalam keadaan apakah KALEOZ akan melindungi pembelian pembeli:

  • Pembeli tidak menerima pesanan mereka seperti produk/perkhidmatan seperti yang dipesan.
  • Pembeli menerima produk/perkhidmatan yang jauh berbeza daripada penerangannya.

Bagaimana saya boleh mendapatkan bayaran balik?

  • Semua jualan adalah muktamad, dan permintaan bayaran balik tidak akan dilayan melainkan mana-mana keadaan di atas berlaku.
  • Pembeli hendaklah melaporkan perkara yang sama kepada KALEOZ dalam masa 72 jam selepas penghantaran produk/perkhidmatan. Setelah disiasat oleh KALEOZ, keputusannya adalah muktamad dan muktamad, bayaran balik boleh diproses jika laporan yang dibuat adalah sah dan benar.
  • Bayaran balik hendaklah dibuat kepada pembeli dalam masa 14 hari bekerja bergantung pada jenis kaedah pembayaran yang anda gunakan.

KALEOZ tidak meliputi perkara berikut:

  • Pembeli telah mengesahkan dan mengesahkan penerimaan pesanan.
  • Penyesalan pembeli.
  • Sebarang transaksi yang dibuat di luar pasaran dalam talian KALEOZ.
  • Sebarang perubahan/kemas kini oleh Pembangun Permainan Rasmi atau Penerbit Permainan selepas penghantaran berjaya dilaksanakan.

Tuntutan penipuan tidak dilindungi oleh KALEOZ. Kami berhak untuk meneruskan tindakan undang-undang dan menggantung akaun pembeli secara kekal kerana mengemukakan tuntutan penipuan.

Pembeli hendaklah mengesahkan penerimaan pesanan anda selepas anda mengesahkan produk/perkhidmatan yang diterima adalah seperti yang ditakrifkan dalam penyenaraian produk dan dalam keadaan berfungsi. Mengesahkan penerimaan pesanan anda menandakan bahawa anda berpuas hati dengan pembelian anda dan akur untuk melepaskan pembayaran kepada penjual.

Pembeli akan dianggap telah menerima produk dan/atau perkhidmatan yang dibeli jika tiada aduan, isu dan/atau tuntutan dibangkitkan atau dibuat oleh Pembeli yang berkaitan kepada KALEOZ dalam masa 72 jam selepas penghantaran produk dan/atau perkhidmatan yang dibeli. Bayaran balik tidak layak untuk pesanan yang pembayarannya telah dikeluarkan kepada penjual.

Semua perdagangan dibuat sepenuhnya antara Penjual dan Pembeli yang berkaitan dengan pengecualian lengkap dan mutlak KALEOZ dan KALEOZ tidak menyediakan sebarang pentadbiran selepas perjanjian. KALEOZ boleh, tetapi tidak diwajibkan untuk, membantu Pembeli atau Penjual sekiranya sebarang pertikaian timbul selepas tamatnya sebarang perdagangan.

Sekiranya berlaku pertikaian perdagangan, pembeli mempunyai 72 jam untuk menjawab permintaan kami untuk butiran dengan memberikan bukti untuk pengesahan. Isu tersebut akan mempertimbangkan untuk diselesaikan dan menutup pertikaian jika pembeli gagal berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Semua pertikaian pembayaran atau caj balik tidak dilindungi oleh KALEOZ. Kami akan menghentikan siasatan dan sebarang permintaan termasuk bayaran balik tidak akan dilayan jika keadaan sedemikian berlaku.

Sila ambil perhatian bahawa ini bukan jaminan produk/perkhidmatan.