Apakah itu autobalas dan bagaimana saya menyediakannya?

Balas automatik ialah ciri yang tersedia untuk digunakan oleh penjual dalam Kchat. Apabila didayakan, mesej autobalas akan dihantar sebaik sahaja pembeli memulakan perbualan melalui KChat.

Bagaimanakah saya boleh mendayakan ciri autobalas?

Langkah 1: Pergi ke halaman Tetapan KChat.

Langkah 2: Dayakan autobalas di bahagian bawah halaman.

Langkah 3: Sesuaikan kandungan balasan anda (sehingga 500 patah perkataan).

Langkah 4: Klik "Simpan" setelah selesai.