Apakah yang berlaku jika pesanan tidak dibayar dalam masa yang ditetapkan?

Setelah pesanan dibuat, pembeli mesti membuat pembayaran dalam masa 1 jam. Pesanan yang belum dibayar akan tamat tempoh secara automatik selepas 1 jam dan pembeli perlu membuat pesanan baharu.

Sila ambil perhatian bahawa sebarang perubahan dalam harga tidak akan menjejaskan pesanan semasa. Walau bagaimanapun, jika pesanan tamat tempoh dan perubahan harga oleh penjual berlaku, pembeli perlu mematuhi perubahan harga semasa pesanan semula.