Polisi Bayaran Balik dan Penggantian untuk Penyerahan ID yang Salah

Di KALEOZ, kami berusaha untuk menyediakan pengalaman pembelian yang lancar dan cekap untuk pelanggan kami. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa pembeli tidak akan layak mendapat bayaran balik atau penggantian sekiranya menyerahkan butiran ID yang tidak tepat. Kami mahu memastikan ketelusan mengenai dasar kami dan tanggungjawab kedua-dua pembeli dan penjual dalam situasi sedemikian.

Tanggungjawab Pembeli:

- Adalah menjadi tanggungjawab pembeli untuk memberikan butiran ID yang tepat dan betul semasa proses pesanan. Kami amat mengesyorkan menyemak semula semua maklumat sebelum menyerahkan pesanan untuk mengelakkan sebarang percanggahan atau isu.

Kewajipan Penjual:

- Penjual di platform kami tekun menghantar pesanan atau produk kepada ID yang diberikan oleh pembeli. Setelah pesanan selesai dan dihantar ke ID yang ditentukan, penjual memenuhi kewajipan mereka seperti dalam perjanjian transaksi. Oleh itu, penjual tidak boleh bertanggungjawab atas sebarang ketidaktepatan dalam maklumat ID yang diberikan oleh pembeli.

Polisi Bayaran Balik dan Penggantian:

- Disebabkan sifat sistem kami dan pergantungan pada maklumat ID yang tepat, KALEOZ tidak memberikan bayaran balik atau penggantian untuk pesanan yang butiran ID yang salah telah diserahkan. Dasar ini memastikan keadilan untuk semua pihak yang terlibat dan mengekalkan integriti platform kami.

Kami amat menggalakkan pembeli menyemak butiran pesanan mereka dengan teliti, termasuk ketepatan maklumat ID, sebelum memuktamadkan pembelian. Ini akan membantu mengelakkan sebarang kesulitan atau kekecewaan yang timbul daripada ketidakupayaan untuk menerima bayaran balik atau penggantian disebabkan penyerahan ID yang tidak tepat.

Dalam kes di mana pembeli menyedari bahawa mereka telah memberikan butiran ID yang salah, kami mengesyorkan agar anda menghubungi Sokongan KALEOZ kami atau sembang penjual dengan segera. Walaupun kami tidak dapat menjamin penyelesaian, pasukan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda dan meneroka sebarang pilihan yang tersedia.

Kami menghargai pemahaman dan kerjasama anda dalam mematuhi Polisi Bayaran Balik dan Penggantian kami untuk Penyerahan ID yang Tidak Betul. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan lanjut, sila jangan teragak-agak untuk menghubungi Sokongan KALEOZ kami untuk mendapatkan bantuan.

Nota: Polisi ini selaras dengan syarat perkhidmatan kami dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.