Bagaimanakah cara saya menetapkan had pembelian untuk penyenaraian saya?

Langkah 1: Teruskan ke "Produk Saya".

Langkah 2: Pilih penyenaraian, kemudian klik "Edit item".

Langkah 3: Tetapkan had pembelian.