Peringkat Tahap Penjual dan Bayaran Jualan

KALEOZ mengenakan bayaran Jualan Kecil setiap item yang dijual secara lalai.

Ini boleh dikurangkan dengan menjual lebih banyak dan mendapat penilaian yang baik dari pembeli.

Yuran Jualan mungkin berbeza-beza bergantung kepada permainan / produk.

Seller Level Seller Rating Sales Fees (%)
Newbie Seller
0-10 5.00
Skilled Novice Seller
11-40 5.00
Ace Novice Seller
41-90 5.00
Pro Novice Seller
91-150 5.00
Elite Novice Seller
151-250 5.00
Seasoned Seller
251-500 5.00
Skilled Seasoned Seller
501-1000 5.00
Ace Seasoned Seller
1001-2000 5.00
Pro Seasoned Seller
2001-5000 5.00
Elite Seasoned Seller
5001-10000 5.00
Skilled Power Seller
10001-20000 5.00
Ace Power Seller
20001-50000 5.00
Pro Power Seller
50001-100000 5.00
Elite Power Seller
100001-200000 5.00
Titan Power Seller
200001-1000000 5.00