Apakah yang perlu saya lakukan sebelum menghantar pesanan?

Penjual disyorkan untuk menyemak status pesanan sebelum menghantar. Sila pastikan status pesanan adalah " Menunggu penghantaran ".

PERINGATAN: Semak kuantiti sebelum menghantar.