Memuat naik bukti penghantaran di bahagian Log Pesanan

Klik pada " Butiran pesanan " atau nombor pesanan " KXXXXXX " di bawah Pesanan Jualan Saya. Seterusnya, klik pilihan "Siar Komen" untuk memuat naik bukti penghantaran kemudian Siarkan Komen untuk menyimpannya ke Log Pesanan.