Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan (SST)

Nota PENTING:

Jabatan Kastam Diraja Malaysia telah mengumumkan bahawa berkuat kuasa 1 Mac 2024 , kadar Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) akan dinaikkan daripada 6% kepada 8% . Memandangkan pengumuman ini, Kaleoz akan menyemak semula kadar SST untuk yuran platform yang dikenakan kepada penjual daripada 6% kepada 8%, juga berkuat kuasa 1 Mac 2024.

Pautan ke pengumuman di SINI

Pengguna yang dihormati,

Dengan pelaksanaan SST di Malaysia berkuat kuasa mulai 1 September 2018, SEA Gamer Mall Sdn Bhd akan mengenakan cukai perkhidmatan ke atas semua perkhidmatan bercukai yang diberikan di KALEOZ.com mulai 1 Januari 2020, di bawah Garis Panduan Cukai Perkhidmatan bagi Perkhidmatan Teknologi Maklumat bertarikh 9 Ogos 2018.

Apakah Cukai Jualan?

Cukai Jualan ialah cukai satu peringkat yang dikenakan dan dikenakan:

  1. Mengenai barang bercukai yang dikilang di Malaysia oleh orang kena cukai dan dijual olehnya (termasuk terpakai atau dilupuskan); dan
  2. Mengenai barang bercukai yang diimport ke Malaysia

Apakah Cukai Perkhidmatan?

Cukai Perkhidmatan sebanyak 8% ialah cukai yang dikenakan ke atas:

  1. sebarang peruntukan perkhidmatan bercukai;
  2. dibuat dalam perjalanan atau penerusan mana-mana perniagaan;
  3. oleh orang kena cukai; dan di Malaysia.

Adakah KALEOZ.com mengenakan Cukai Jualan?

SEA Gamer Mall Sdn Bhd TIDAK bertanggungjawab untuk didaftarkan di bawah Akta Cukai Jualan 2018, justeru semua Barangan yang dijual oleh KALEOZ.com tidak tertakluk kepada Cukai Jualan.

Adakah KALEOZ.com mengenakan Cukai Perkhidmatan ke atas yuran Perkhidmatan Pasaran?

SEA Gamer Mall Sdn Bhd, sebagai syarikat Berdaftar Cukai Perkhidmatan di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018, akan mengenakan 8% daripada Cukai Perkhidmatan ke atas yuran tertentu. Berdasarkan peraturan dan peraturan berkaitan dengan Cukai Perkhidmatan yang dikeluarkan oleh kerajaan, semua yuran Perkhidmatan di KALEOZ.com adalah tertakluk kepada 8% Cukai Perkhidmatan. Oleh itu, dengan pelaksanaan ini, semua perkhidmatan yang dilaksanakan berkuat kuasa 1 Januari 2020 akan terjejas oleh Cukai Perkhidmatan ini.

Bagaimanakah Cukai Perkhidmatan dikenakan oleh KALEOZ.com?

Cukai Perkhidmatan dikenakan hanya pada Yuran Penjual. Contoh pesanan jualan MYR 100.00:

Jumlah pesanan jualan = MYR 100.00
Yuran Penjual (5%) = MYR 100.00 x 0.05 = MYR 5.00
Cukai Perkhidmatan ke atas Yuran Penjual (8%) = MYR 5.00 x 0.08 = MYR 0.40
Jumlah potongan = MYR 5.00 + MYR 0.40 = MYR 5.40
Pendapatan Penjual = MYR 100.00 - MYR 5.40 = MYR 94.60

Adakah harga jualan produk di KALEOZ.com termasuk cukai?

Harga semua item dalam laman web KALEOZ.com adalah muktamad.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, sila jangan teragak-agak untuk menghubungi kami di [email protected].