Dasar Penyenaraian Pendua

Penjual hendaklah sentiasa membuat hanya satu penyenaraian untuk setiap produk yang menyediakan maklumat atribut yang tepat dan jelas tentang produk mereka, supaya pelanggan boleh mencari dan membandingkan produk dengan mudah dan, akhirnya, membuat pembelian termaklum. Untuk memastikan pelanggan kami mendapat pengalaman membeli-belah yang hebat, KALEOZ akan mengambil tindakan terhadap penjual yang melanggar dasar penyenaraian pendua kami.

Apakah yang dilindungi oleh dasar pendua?

  • Menyenaraikan produk yang sama di bawah berbilang kedai, diuruskan oleh penjual yang sama.
  • Penduaan Produk Sengaja ditakrifkan sebagai penjual yang dilihat telah terlibat dalam aktiviti untuk menduplikasi atau menyenaraikan produk spam dengan sengaja.
Pelanggaran Dasar Butiran Kemungkinan Akibat
Penduaan Produk
  • Mencipta berbilang penyenaraian untuk kuantiti pembelian yang berbeza-beza dan perbezaan kecil pada butiran produk seperti tajuk, harga, perihalan produk, denominasi dsb.
  • Mencipta berbilang penyenaraian untuk item yang sama di bawah kategori yang sama atau berbeza.
Amaran + Produk dialih keluar
Penduaan Sengaja Penyenaraian Produk
  • Menyenaraikan produk yang sama di bawah berbilang kedai, diuruskan oleh penjual yang sama.
  • Terlibat dalam aktiviti atau tindakan pertindihan yang menyebabkan kesan negatif kepada pelanggan atau penjual lain di platform.
Beberapa contoh termasuk (tetapi tidak terhad kepada):
  1. Menyenaraikan volum besar produk pendua untuk meningkatkan keterlihatan produk anda.
  2. Aktiviti pertindihan mengakibatkan persaingan tidak adil antara penjual.
Penamatan akaun

Apakah yang berlaku jika saya membuat penyenaraian spam?

Penyenaraian yang dikesan sebagai spam akan dipadamkan dan akaun penjual mungkin digantung secara kekal.