Bagaimanakah KALEOZ melindungi penjual?

Buat penyenaraian di pasaran KALEOZ tanpa perlu risau dan biarkan KALEOZ mengendalikan semua pengesahan penting supaya anda boleh fokus pada dagangan anda.

Dalam keadaan apa penjual dilindungi oleh KALEOZ

  • Apabila pembeli cuba mempertikaikan pesanan, dan anda sebagai penjual berjaya memberikan satu set lengkap bukti penghantaran berdasarkan keperluan perkhidmatan kami, penjual akan dibayar balik.
  • Semua penyenaraian dan akaun mestilah selaras dengan Perjanjian Pengguna kami

KALEOZ tidak meliputi perkara berikut:

  • Tidak dapat memberikan satu set lengkap bukti penghantaran sekiranya berlaku pertikaian perdagangan.
  • Sebarang transaksi yang dibuat di luar pasaran dalam talian KALEOZ.
  • Pesanan tidak lengkap / Pesanan tidak dihantar
  • Produk atau perkhidmatan tidak seperti yang diterangkan
  • Apabila penjual cuba menipu atau sengaja menipu transaksi. KALEOZ berhak untuk menggantung akaun penjual secara kekal dan sebarang pengeluaran jualan yang ada akan dibatalkan.

Sila ambil perhatian bahawa ini bukan jaminan produk/perkhidmatan.