Bagaimana untuk membayar balik sebahagian pesanan?

Langkah 1: Teruskan ke "Pesanan Saya", kemudian pilih pesanan.

Langkah 2: Pilih "Minta Bayaran Balik".

Langkah 3: Anda boleh mengubah suai jumlah bayaran balik sebelum menyerahkan.

PERINGATAN:   Sila pastikan kedua-dua pihak telah bersetuju dengan permintaan bayaran balik untuk menghapuskan sebarang konflik.