Adakah terdapat had untuk jumlah pembayaran untuk satu pesanan?

Ya, setiap pengguna akan mempunyai had pembayaran tunggal yang dipratetap, had pembayaran mingguan dan had pembayaran bulanan. Pengguna boleh menghubungi Sokongan KALEOZ kami melalui Kchat untuk meningkatkan had pembayaran.

Nota: Had pembayaran berbeza untuk semua mata wang yang tersedia.