Mengapa status pesanan saya "Belum dibayar" walaupun potongan kad saya?

Saya telah berjaya membuat pembayaran melalui kaedah Kad Kredit/Debit, tetapi status pesanan saya masih ditunjukkan sebagai "belum dibayar." Kenapa ini terjadi?

  1. Apabila anda membuat pembayaran melalui sistem kami, jumlah yang sepadan disimpan sementara pada kad anda untuk mendapatkan kebenaran.
  2. Jika pembayaran ditolak oleh sistem kami, mengakibatkan kegagalan pembayaran, jumlah yang dipegang pada mulanya akan dikeluarkan semula ke kad anda.
  3. Apabila pembayaran berjaya, jumlah yang dipegang kemudiannya diurusniagakan, dengan berkesan melengkapkan pembayaran untuk pesanan anda.
  4. Dalam sesetengah kes, jika pengesahan lanjut nombor telefon anda diperlukan atau jika anda tidak menyelesaikan proses pembayaran, pembayaran mungkin dikategorikan sebagai "pembayaran tidak ditangkap". Jika anda menghadapi situasi ini, sila hubungi sokongan Kaleoz kami selepas menunggu selama sejam, dan mereka akan membantu anda dalam melepaskan pembayaran jika ia memang telah ditolak.