Bagaimanakah cara saya membayar balik/membatalkan pesanan kepada pembeli?

Untuk penjual membayar balik pesanan kepada pembeli, ikut langkah berikut::

Langkah 1: Klik pada nombor pesanan " KXXXXXXX " atau " Butiran pesanan ".

Langkah 2: Pada halaman "Butiran pesanan", klik pada "Bayar Balik kepada Pembeli".

Langkah 3: Pilih pilihan yang sesuai dalam senarai "Sebab Bayaran Balik".

Langkah 4: Taipkan perihalan bayaran balik, kemudian klik pada "Bayar Balik".

Nota: Setelah pesanan dipulangkan, wang akan dikreditkan ke Baki Akaun KALEOZ pembeli serta-merta. Jika pembeli meminta untuk memulangkan baki kepada bank mereka, sila minta pembeli menghubungi Sokongan KALEOZ untuk bantuan lanjut.