Apa yang boleh saya lakukan sekiranya produk atau perkhidmatan yang dihantar berbeza dengan keterangannya?

Anda dinasihatkan untuk berkomunikasi dengan penjual melalui KChat dan meminta penjual menghantar barang seperti yang dijelaskan. Jangan klik "Disahkan diterima" sebelum anda menerima perkara yang betul dari penjual.