Membuat penyenaraian item

Langkah 1: Di bawah " Produk Saya ", klik pada "Buat item baharu"

Langkah 2: Masukkan nama permainan yang ingin anda jual, kemudian pilih jenis dan platform item.

Langkah 3: Masukkan butiran item dengan jelas dalam lajur tertentu. Pilih foto muka depan untuk produk anda.

Langkah 4: Anda boleh mengklik "Simpan dan Senaraikan Produk" setelah anda selesai memasukkan semua butiran untuk menyenaraikan produk anda untuk dijual. Atau anda boleh memilih "Simpan sebagai Produk saya" dan senaraikan produk anda kemudian.