ฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของฉันได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1: คลิกธงที่มุมขวาบน

ขั้นตอนที่ 2: จากเมนูประเทศ / ภูมิภาคเลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: คลิกบันทึก