Bagaimana jika penjual mengesahkan penghantaran tanpa memberi apa-apa? Bolehkah saya meningkatkan lagi permintaan pembatalan?

Jika anda menghadapi masalah ini, sila laporkan kepada kami dengan segera dengan menghubungi Sokongan KALEOZ kami melalui Kchat atau e-mel sokongan kami di [email protected] untuk bantuan lanjut.

Seterusnya, anda harus mengklik "Minta Bayaran Balik" untuk mendapatkan pesanan ini dibatalkan kerana penjual tidak menghantar item anda.

Anda boleh meningkatkan pertikaian ini kepada pasukan Sokongan KALEOZ untuk siasatan jika penjual enggan membayar balik pesanan.