Server

Ingot & Pack | 元宝 & 礼包

Sort by
Preview Page1 / 1
  • US$ 74.62 / 1
  • US$ 1.00 = 0.0134
  • Stock: 999
  • Trading volume: 0
  • US$ 37.31 / 1
  • US$ 1.00 = 0.0268
  • Stock: 9.999k
  • Trading volume: 0
Back to top
  • Page 1/ 1

新三國 漢室復興》是一款以正統三國為背景的即時對戰SLG沙盒手遊,遊戲集國戰、團戰、武將養成、城市建設、陣營對抗、模擬經營等玩法為一體,打造最正統的三國世界。玩家在遊戲中可以可選一地鑄城、養民、練兵,招募三國名仕英豪,帶兵征戰四方,對弈各路諸侯。在漢末亂世建立屬於自己的不朽功業!